Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu… Czytaj więcej…

Dostawa Rękawic Ochronnych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.16.22    pdf [149.2 kB] SWZ EOP.332.16.22       pdf [585.1 kB] Wyjaśnienia tresci SWZ EOP.332.16.22   pdf [448.1 kB] Wyjaśnienia tresci SWZ nr 2  pdf [333.9 kB] Wersja edytowalna załączników EOP.332.16.22  doc [111.5 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.16.22 Informacja z otwarcia ofert   .pdf [361.1 kB] … Czytaj dalej

Dostawa Materiałów Opatrunkowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane .pdf [203.1 kB] SWZ EOP.332.15.22  .pdf [822.3 kB] Załączniki do postępowania EOP.332.15.22   rtf [405 KB] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu EOP.332.15.22    pdf [34.1 kB]    ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Wyjaśnienia treści SWZ  pdf [487.2 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia  .pdf [52.1 kB] Identyfikator postępowania: d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695 Link … Czytaj dalej