Usługa Wsparcia Technicznego EOP.332.4.23

Ogłoszenie o zamówieniu [119 KB] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-termin  [36 KB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.4.23 [908 KB] Załącznik Nr 1 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [24 KB] Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy [19 KB] Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu [17 KB] Załącznik … Czytaj dalej