Sukcesywne Dostawy Opon Letnich do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.5.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.5.23 662 KB Załącznik nr 1 do SWZ EOP.332.5.23 19 KB Załącznik nr 2 do SWZ EOP.332.5.23 17 KB Załącznik nr 3 do SWZ EOP.332.5.23 17 KB Załącznik nr 4 do SWZ EOP.332.5.23 22 KB Załącznik nr 5 do SWZ EOP.332.5.23 14 KB Identyfikator postępowania: ocds-148610-13a8849e-b1c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-13a8849e-b1c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Termin składania … Czytaj dalej