Dostawa części Zamiennych, Płynów eksploatacyjnych i olei oraz akumulatorów do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.1.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.23 .pdf 1,61 MB Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy EOP.332.1.23 .doc 135 KB Zał. nr 2a, 2b, 2c do SWZ Formularze asortymentowo-cenowe EOP.332.1.23 .doc 783 KB Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie z art 125 PZP EOP.332.1.23 .doc 123 KB informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf 48,1 KB informacja z … Czytaj dalej