Bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku