EOP.332.5.24 Usługa telekomunikacyjna- łącza internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 380 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.5.24 [.pdf, 790 KB]

Zaąłczniki wersja edytowalna [.docx, 275 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00b4f55b-c3ff-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Identyfikator postępowania: ocds-148610-00b4f55b-c3ff-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Informacja o kwocie [.pdf, 52 KB]

informacja z otwarcia [.pdf, 340 KB]

Informacja o unieważnieniu cz. 1,2,4,5,6,7,8,9,12 [.pdf, 327 KB]

Bezgotówkowe tankowanie pojazdów EOP.332.9.24

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [.pdf 296 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.9.24 [.pdf 951 KB]

Formularz ofertowy i inne załączniki wer. edytowalna EOP.332.9.24 [.rtf 533 KB]

Załącznik nr 4 do SWZ – espd-request(6)  [.zip 89,3 KB]

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-964469cb-baa5-11ee-9897-f6855eb846c0

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-964469cb-baa5-11ee-9897-f6855eb846c0

26 stycznia 2024r. – Dzień Wolny Od Pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 26 stycznia 2024r. będzie zamknięta. 26 stycznia 2024r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2024r.

EOP.332.7.24 Dostawa płynów eksploatacyjnych i olei do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf,  140 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.7.24  [.pdf,  772 KB]

Załączniki do SWZ wersja edytowalna   [.docx,   247 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d03ff6-b9e1-11ee-9897-f6855eb846c0

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94d03ff6-b9e1-11ee-9897-f6855eb846c0

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   [.pdf,  306 KB]

Informacja o kwocie   [.pdf, 50 KB]

informacja z otwarcia   [.pdf, 305 KB]

informacja o unieważnieniu   [.pdf, 317 KB]