Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.10.22 Identyfikator postępowania: 9368538a-1390-47b9-83c0-bdf7b4b6d7c3 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9368538a-1390-47b9-83c0-bdf7b4b6d7c3 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia informacja o planowanej kwocie zamówienia Informacja z otwarcia ofert informacja o wyborze ofert i unieważnieniu oferty dodatkowe zarys oferty dodatkowe bialmed Termin składania ofert dodatkowych: 08.08.2022r. godz. 11:00 Termin … Czytaj dalej

Dostawa Opatrunków Hydrożelowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.22 pdf [153.5 kB] SWZ Dostawa opatrunków hydrożelowych EOP.332.17.22  .pdf [795.1 kB] ogloszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.17.22 Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.FR12  .pdf [53.7 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia  pdf [46.5 kB] Informacja z otwarcia ofert EOP.332.17.22 .pdf [364.8 kB] Informacja o wyniku … Czytaj dalej

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu… Czytaj więcej…

Dostawa Rękawic Ochronnych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.16.22    pdf [149.2 kB] SWZ EOP.332.16.22       pdf [585.1 kB] Wyjaśnienia tresci SWZ EOP.332.16.22   pdf [448.1 kB] Wyjaśnienia tresci SWZ nr 2  pdf [333.9 kB] Wersja edytowalna załączników EOP.332.16.22  doc [111.5 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.16.22 Informacja z otwarcia ofert   .pdf [361.1 kB] … Czytaj dalej

Dostawa Materiałów Opatrunkowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane .pdf [203.1 kB] SWZ EOP.332.15.22  .pdf [822.3 kB] Załączniki do postępowania EOP.332.15.22   rtf [405 KB] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu EOP.332.15.22    pdf [34.1 kB]    ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Wyjaśnienia treści SWZ  pdf [487.2 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia  .pdf [52.1 kB] Identyfikator postępowania: d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695 Link … Czytaj dalej