Bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [271 KB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.2.23 [948 KB] Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia [17 KB] Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy [24 KB] Załącznik nr 3 do SWZ Formularz cenowy [19 KB] Załącznik nr 4 do SWZ ESPD [89 KB] Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie innego … Czytaj dalej

Ogłoszenie 0 Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarzaw zespole sanitarnym typu „N”…Czytaj więcej…

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu…Czytaj więcej…

Dostawa części Zamiennych, Płynów eksploatacyjnych i olei oraz akumulatorów do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.1.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.23 .pdf 1,61 MB Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy EOP.332.1.23 .doc 135 KB Zał. nr 2a, 2b, 2c do SWZ Formularze asortymentowo-cenowe EOP.332.1.23 .doc 783 KB Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie z art 125 PZP EOP.332.1.23 .doc 123 KB informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf 48,1 KB informacja z … Czytaj dalej