Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.27.22

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.27.22 .pdf [951.9 kB] Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.27.22 .pdf [256.2 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.27.22  pdf [291.9 kB] informacja z otwarcia ofert EOP.332.27.22 Informacja o unieważnieniu w cz 1-3 i 5 Identyfikator postępowania: a6adfe2c-deff-4fd4-a4bc-1b02d2fa206f Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6adfe2c-deff-4fd4-a4bc-1b02d2fa206f Termin składania ofert: 23.11.2022 r. g. 09.00  

Dostawa Energii Elektrycznej Na Rzecz SP ZOZ WSPR W Białymstoku

ogłoszenie o zamóiweniu opublikowane EOP.332.26.22 pdf [145.0 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.26.22 .pdf [735.3 kB] odpowiedzi do treści SWZ – zmiana terminu składania ofert.pdf [296.1 kB] ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin EOP.332.26.22.pdf [35.8 kB] odpowiedzi do treści SWZ 332.26.22 Identyfikator postępowania: 5b9d8404-0b76-426c-a934-f7fc9507480c Link do strony prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b9d8404-0b76-426c-a934-f7fc9507480c Nowy termin składania ofert: 29.11.2022 r. … Czytaj dalej

Dostawa papierów i elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15 oraz środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane  [199.2 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.25.22 [586.7 kB] Załącznik do SWZ edytowalne EOP.332.25.22   [49.0 kB] Identyfikator postępowania: 2de307a3-3161-465d-b644-8fb5ab8cdf55 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2de307a3-3161-465d-b644-8fb5ab8cdf55 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [304 KB] Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2 [303 KB] Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 3  [323 KB] informacja o planowanej kwocie … Czytaj dalej