Środki ochrony osobistej od PZU Życie S.A.

PZU Życie SA za pośrednictwem Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ przekazało środki finansowe naszej stacji pogotowia ratunkowego, tym samym  otrzymaliśmy 721 szt. jednorazowych fartuchów ochronnych. Fartuchy zostaną rozdysponowane dla pracowników, którzy toczą codzienną walkę z koronawirusem.