Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony osobistej

Ogłoszenie nr 594487-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Tak Nazwa projektu lub programuZamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony osobistej