Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89

Ogłoszenie nr 605827-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. POLESKIEJ 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie nr 605656-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz … Czytaj dalej