Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony osobistej

Ogłoszenie nr 606564-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków ochrony osobistejOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTakNazwa projektu lub programuZamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej