Dostawa leków do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259451 z dnia 2021-11-05 Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ogłoszenie opublikowane EOP.332.28.21 Wyjaśnienia treści SWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.28.21 Wyjaśnienia treści SWZ 2 Identyfikator postępowania: 70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a Nowy termin składania ofert: 17.11.2021 r. g. 10.00   Wyjaśnienia treści SWZ 3 … Czytaj dalej

Dostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259447/01 z dnia 2021-11-05 Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.30.21 Identyfikator postępowania: b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9 Wyjaśnienia treści SWZ Wyjaśnienia treści SWZ 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Termin składania ofert: 17.11.2021r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 17.11.2021r. godz. 10:00   Wyjaśnienia treści … Czytaj dalej