Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie opublikowane pdf [285.2 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.20.22 pdf [1.0 MB] Identyfikator postępowania01112d84-34cf-40d7-ac95-8de4d9f65e79 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01112d84-34cf-40d7-ac95-8de4d9f65e79 Termin składania ofert: 20.09.2022 r. g. 10.00 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf [287.0 kB] informacja z otwarcia .pdf [385.8 kB] informacja o unieważnieniu postępowania .pdf [332.7 kB]