Dostawa gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.28.22 opublikowane [152.5 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.28.22 [662.3 kB]

Identyfikator postępowania: f2b30b46-5452-4575-a203-e81b46e0b8f4

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2b30b46-5452-4575-a203-e81b46e0b8f4

Termin składania ofert: 02.12.2022 r., g. 09.00

informacja o planowanej kwocie zamówienia [40.4 kB]

informacja o unieważneniu [57.9 kB]

ogłoszenie o wyniku [49.0 kB]