Bezgotówkowe tankowanie pojazdów EOP.332.9.24

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [.pdf 296 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.9.24 [.pdf 951 KB]

Formularz ofertowy i inne załączniki wer. edytowalna EOP.332.9.24 [.rtf 533 KB]

Załącznik nr 4 do SWZ – espd-request(6)  [.zip 89,3 KB]

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-964469cb-baa5-11ee-9897-f6855eb846c0

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-964469cb-baa5-11ee-9897-f6855eb846c0