26 stycznia 2024r. – Dzień Wolny Od Pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 26 stycznia 2024r. będzie zamknięta. 26 stycznia 2024r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2024r.

EOP.332.7.24 Dostawa płynów eksploatacyjnych i olei do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf,  140 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.7.24  [.pdf,  772 KB]

Załączniki do SWZ wersja edytowalna   [.docx,   247 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d03ff6-b9e1-11ee-9897-f6855eb846c0

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94d03ff6-b9e1-11ee-9897-f6855eb846c0

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   [.pdf,  306 KB]

Informacja o kwocie   [.pdf, 50 KB]

informacja z otwarcia   [.pdf, 305 KB]

informacja o unieważnieniu   [.pdf, 317 KB]

EOP.334.2.24 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania prowadzonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa Podstacji w Łapach” 

EOP.332.6.24 Usługi telekomunikacyjne

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf,  164 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.6.24  [.pdf,  1050 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne  [.docx,  140 KB]

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97a83fab-b524-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Identyfikator postępowania: ocds-148610-97a83fab-b524-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Wyjaśnienia treści SWZ     [.pdf,  362 KB]

Informacja o kwocie        [.pdf,  41 KB]

informacja z otwarcia      [.pdf,  302 KB]

Informacja o wyborze     [.pdf,  323 KB]