EOP.332.5.24 Usługa telekomunikacyjna- łącza internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 380 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.5.24 [.pdf, 790 KB]

Zaąłczniki wersja edytowalna [.docx, 275 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00b4f55b-c3ff-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Identyfikator postępowania: ocds-148610-00b4f55b-c3ff-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Informacja o kwocie [.pdf, 52 KB]

informacja z otwarcia [.pdf, 340 KB]

Informacja o unieważnieniu cz. 1,2,4,5,6,7,8,9,12 [.pdf, 327 KB]