Wsparcie Techniczne EOP.332.12.24

Sukcesywne dostawy opon letnich do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 127 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.8.24  [.pdf, 678 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne  [.docx,  185 KB]

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-befd3482-baa1-11ee-9897-f6855eb846c0

Identyfikator postępowania: ocds-148610-befd3482-baa1-11ee-9897-f6855eb846c0

Wyjaśnienia treści SWZ  [.pdf, 306 KB]

Informacja o kwocie   [.pdf, 56 KB]

informacja z otwarcia EOP.332.8.24 [.pdf 229 KB]