Dostawa rękawic ochronnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.22.24

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 158 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.22.24 [.pdf, 756 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 98 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d95593ee-1827-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d95593ee-1827-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [.pdf, 37 KB]

Wyjaśnienia tresci Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf, 363 KB]

Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH [.docx, 75 KB]

NOWY Termin składania – 7 czerwca 2024, godz 09:00        

NOWY Termin otwarcia – 7 czerwca 2024, godz 10:00

Informacja o kwocie [.pdf, 59 KB]

Informacja z otwarcia [.pdf, 302 KB]

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU EOP.332.21.24

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [.pdf, 129 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.21.24 [.pdf, 755 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.rtf, 460 KB]

Załącznik nr 5 JEDZ [.zip, 88 KB]

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1fc37ee6-1441-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fc37ee6-1441-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Zapytanie Ofertowe Na Dostawę Sprzętu Komputerowego i Urządzenia Wielofunkcyjnego

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH EOP.332.20.24

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.20.24 [.pdf 658 KB]

Formularz ofertowy i inne załączniki w wersji edytowalnej EOP.332.20.24 [.rtf 433 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-52b4da01-0d30-11ef-9b7e-467806a93518

Identyfikator postępowania: ocds-148610-52b4da01-0d30-11ef-9b7e-467806a93518

Wyjaśnienia treści SWZ EOP.332.20.24 [.pdf 328 KB]

Wyjaśnienia treści SWZ 21.05.2024 i zmiana terminu składania ofert [.pdf 408 KB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia [.pdf 310 KB]

Informacja o problemach technicznych w związku z czynnością otwarcia ofert: Informacja o awarii na platformie E-zamówienia [.pdf 300 KB]

Informacja z otwarcia ofert [.pdf, 309 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty EOP.332.20.24 [.pdf 333 KB]